...

Jak Instalować Presety W Lightroom Mobile

Jeśli nigdy nie miałaś do czynienia z Lightroomem i nie jest ci znane to narzędzie ani filtry, chętnie przedstawię krótkie wprowadzenie.

Lightroom to aplikacja stworzona przez Adobe do szerokiej obróbki zdjęć. Celowo używam terminu “obróbka” zamiast “postprodukcja”, ponieważ jego funkcje wykraczają daleko poza zwykłą korektę kolorów czy retusz. Program umożliwia porządkowanie zdjęć, tworzenie katalogów, selekcję i wiele innych. W skrócie, to kompleksowe narzędzie do pracy nad fotografiami. Dziś skoncentrujemy się na tym, jak zainstalować filtry w Lightroom Mobile.

Jak zainstalować presety Lightroom Mobile? Praktyczny przewodnik krok po kroku Lightroom Mobile – co potrafi?

Edytor zdjęć i wideo Lightroom, oficjalna aplikacja Lightrooma dostosowana do smartfonów, oferuje podobne możliwości do wersji desktopowej Lightroom Classic, jeśli chodzi o obróbkę kolorystyczną. Lightroom Classic jest przeznaczony do użycia na komputerach.Możesz używać Lightroom Mobile jako aparatu zamiast domyślnej aplikacji aparatu w twoim smartfonie. Możesz także edytować zdjęcia wykonane wcześniej i przechowywane na telefonie.Czym są filtry w Lightroom Mobile? Filtry w Lightroom to zapisane ustawienia dotyczące światła, kontrastu, kolorów itp. Możemy nakładać te ustawienia na inne zdjęcia, co pozwala osiągnąć estetyczną spójność. Każdy filtr ma nieco inne ustawienia, dostosowane do warunków podobnych zdjęć.

Jak zainstalować filtry w Lightroom Mobile?

  1. Pobierz na swój telefon bezpłatną aplikację Edytor zdjęć i wideo Lightroom. Ważne: Nie potrzebujesz płatnej wersji aplikacji, aby korzystać z filtrów na telefonie! Pobierz aplikację z App Store lub Google Play.
  2. Pobierz filtry – pliki obrazów w formacie dng na swój telefon. Gdy zapisane obrazy wydają się puste lub czarne, to normalne!
  3. Otwórz aplikację i wybierz w aplikacji (galeria) zapisane na urządzeniu zdjęcie (preset)
  4. Naciśnij u góry 3 kropki i wybierz opcję wybierz ustawienie predefiniowane , nadaj nazwę np. Perfect Black Portrait i zapisz.
  5. Filtr jest w tej chwili gotowy do użycia .Jeżeli masz kilka presetów dla każdego powtarzasz tę samą czynność
  • 6. Filtry są gotowe do użycia! Znajdziesz je w “Ustawienia wstępne” – “Ustawienia predefiniowane użytkownika”. Aby zastosować filtr, otwórz zdjęcie, wejdź w ustawienia predefiniowane użytkownika i kliknij wybrany filtr. Pamiętaj, że warto dostosować filtry, a intensywność każdego można regulować (po kliknięciu ikony filtra pojawi się odpowiednia skala).

Oceń artykuł

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.